Veri Tabanı Yönetimi

Veri Tabanı Yöneticisi Kimdir?

Veri tabanı yöneticisi, çalıştığı şirketin verilerini organize edip yöneten, verilerin doğru kullanılabilir ve güvenli olmasını sağlayan kişiye verilen mesleki unvandır.

Veri Tabanı Yöneticisi Ne İş Yapar?

Kurumsal veri tabanı içerisinde bulunan satış, bordro, imalat ve daha fazla sistemi yöneten veri tabanı yöneticisinin başlıca görev ve sorumlulukları şu şekildedir: